Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Slávenie Veľkého Piatku - 14.4.2017

Preterpivyj za nas strasti, Isuse Christe, Syne Božij, pomiluj nas!

Pretrpel si za nás strasti Ježišu, Kriste, Synu, Boží, zmiluj sa nad nami!

Aj gréckokatolíci v Mníchove si dnes liturgicky pripomenuli a slávili udalosti Veľkého piatku.

Krátko po 15.00 hod. v chráme St.Nikolai am Gasteig o.Juraj spolu so svojimi veriacimi slávili liturgicky obrad Veľkej večierne (Večerné chvály).

Pri konci Veľkej večierni kňaz berie Plaščanicu na seba a to tak, že na svojej hlave resp. pleciach ju drží obidvoma rukami a druhý jej koniec pridržiavajú dvaja so sviečkami v rukách. Nasleduje obchod-procesia so všetkými ľuďmi okolo chrámu, pričom spievaju tropár Veľ.piatku: Ctihodný Jozef...Blahoobraznyj Josif...

Po procesii o.Juraj uložil Plaščanicu v cerkvi do osobitného vopred pripraveného symbolického Ježišovho hrobu k verejnej úcte a poklone. Na konci tejto Veľ.večierne ako je zvykom, všetci na kolenách sme pristupovali k „Ježišovmu hrobu“ - k Plaščanici a nábožne sme ju bozkávali. Vzdávali sme úctu mŕtvemu Telu nášho Pána Ježiša Krista.

Plaščanica zostáva vystavená k duchovnej úcte až do 3.dňa, do nedele, kedy skoro ráno okolo 4.hod. sa koná Voskresna Utreňa - Utiereń Vzkriesenia (Ranné chvály Vzkriesenia), kedy ju kňaz prenesie do svätyne a položí na prestol /oltár/.

Plaščanica zostáva na oltári 40 dní, až do oddania sviatku Paschy, teda do cirkevného zakončenia Veľkej Noci na znak toho, že J.Kristus po svojom vzkriesení ešte 40 dní prebýval na zemi.

V dnešný sviatok Veľkého Piatku sme prežívali duchovnú radosť, nakoľko sme sa aspoň na chvíľu spojili s Ježišom a tak spolu s Ním prežívali Jeho smrť.

Preterpivyj za nas strasti, Isuse Christe, Syne Božij, pomiluj nas!


Pretrpel si za nás strasti Ježišu, Kriste, Synu, Boží, zmiluj sa nad nami!

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka