Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Panychída v Mníchove za zomrelých na Ukrajine - 27.02.2014

Dňa 27. 02. 2014 sa v kostole Sv. Michala v Mníchove o 20.00 hod. slávila Panychída za zomrelých počas protestov na Ukrajine.

Na Panychíde, kde bolo prítomných vyše 300 veriacich, ktorej predsedal Vladyka Petro Kryk, miestny ukrajinský apoštolský exarcha, sa zúčastnil aj biskupský vikár rímskokatolíckej cirkvi Rupert Graf zu Stolberg, ukrajinskí kňazi a slovenský gréckokatolícky duchovný o. Juraj Bujňák.

(bližšie:www.munich.mfa.gov.ua/ua/news/consulat-news/18702)

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka