Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Gréckokatolíci v Mníchove majú oddnes novú Plaščanicu

Nevšednú udalosť prežívali aj gréckokatolíci v Mníchove, keď v 5.nedeľu Veľ.pôstu, 02.04.2017 po sv.liturgii o. Juraj posvätil pre miestnu cirkev novú Plaščanicu.

Gréckokatolícka cirkev vo svete užíva počas liturgických obradov Veľkého Piatku tzv. Plaščanicu (gr.Epitafio, zn.Boží hrob), ktorá obrazne symbolizuje plachtu resp. plátno, do ktorého bolo zavinuté Kristovo mŕtve telo, keď bolo uložené do hrobu.

Plaščanica - je obdĺžnikové plátno, ktoré zobrazuje buď mŕtve telo Ježiša Krista, alebo môže znázorňovať aj celú scénu uloženia tela Ježiša Krista do hrobu, t.z. je zobrazená aj Panna Mária, Jozef z Arimatei a nábožné ženy, ktoré boli prítomné na pohrebe Ježiša Krista. Dookola po krajoch Plaščanice je napísaný tropár Veľkého piatku Ctihodný Jozef... (Blahobraznyj Josif...).

V prvých storočiach si kresťania v Jeruzaleme najprv uctievali na Veľký Piatok Drevo Kríža, ktoré začiatkom 4. stor. objavila sv. Helena, matka cisára Konštantína.

Neskôr východná cirkev (16.storočie) zaviedla liturgický zvyk ukladania Plaščanice do hrobu.

Nakoniec sa tento zvyk udomácnil a od 17.storočia prijali Východné cirkvi obrad ukladania Plaščanice do hrobu, čo symbolizuje Ježišov pohreb.

Preto počas liturgických obradov na Veľký Piatok prejavujeme Plaščanici osobitnú úctu.

Aj my gréckokatolíci v Mníchove sa tešíme, že sme sa dočkali ďalšieho nového liturgického predmetu - skvôstu, ktorý bude oddnes zdobiť aj náš chrám.

Na mnohaja i blahaja lita!

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka