Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Pastierikovia z Fatimy - blahoslavení František a Hyacinta budú svätorečení

Cirkev vyhlási za svätých pastierikov z Fatimy, ktorým sa spolu s Luciou pred sto rokmi zjavila Panna Mária. Svätý Otec, ktorý dnes, 23. marca 2017 prijal na audiencii prefekta Kongregácie pre kauzy svätých kardinála Angela Amata, pri stretnutí schválil vyhlásenie dekrétu potvrdzujúceho zázrak na príhovor blahoslavených Františka (1908-1919) a Hyacinty (1910-1920) Martových.

Tretia z fatimských detí Lucia Dos Santos zomrela v roku 2005 ako karmelitánska rehoľníčka a jej beatifikačný proces ešte len prebieha. Diecézna časť bol ukončená 13. februára tohto roku vo Fatime.

Svätý Otec odsúhlasil aj dekrét umožňujúci svätorečenie bl. Angela da Acri (1669-1739), kapucínskeho kňaza pôvodom z Talianska, na príhovor ktorého bol tiež potvrdený zázrak.

Veľkú skupinu rehoľníkov a laikov z vincentínskej rodiny zo Španielska čaká blahorečenie. Cirkev dekrétom uznala mučeníctvo 33 kňazov a bratov Misijnej spoločnosti (vincentínov) a 6 laikov, členov Združenia Zázračnej medaily, ktorí boli zavraždení počas občianskej vojny v roku 1936 z nenávisti voči viere. Ako reprezentant tejto skupiny sa uvádza blahoslavený José Maria Fernandez Sánchez.

Mučeníctvo bolo potvrdené aj pri Božej služobníčke Regine Marii Vattalilovej, klariske pochádzajúcej z Indie, zavraždenej v roku 1995. Svojou neúnavnou prácou pre chudobných sa stala nežiaducou pre miestnych „pánov“.

Dekrétom boli uznané aj hrdinské čnosti Božieho služobníka kapucína Daniela da Samarate (1876-1924) a Božej služobníčky Macriny Raparelliovej (1893-1970) zakladateľky Kongregácie sestier Baziliánok dcér sv. Makríny. Ide o sestry východného obrad, ktoré dnes pôsobia okrem Talianska aj v Albánsku a Indii. Hrdinské čnosti boli priznané aj Božej služobníčke Daniele Zanettiovej – laičke, ktorá zomrela iba 23-ročná. Trpela nezvyčajnou, nevyliečiteľnou a ťažkou chorobou.

Na základe pozitívneho výsledku hlasovania kardinálov a biskupov, členov Kongregácie pre kauzy svätých, Svätý Otec tiež odsúhlasil svätorečenie 30 brazílskych mučeníkov, ktorí boli zabití pre vieru v roku 1645. Túto skupinu reprezentujú diecézni kňazi Andrea de Soveral a Ambrogio Francesco Ferro, ako aj laik Matteo Moreira.

Podobným spôsobom rozhodol pápež František v kauze svätorečenia troch blahoslavených mexických mučeníkov, označovaných aj ako „detskí mučeníci“ – „niňos mártires“. Chlapci vo veku 12 až 13 rokov Cristóbal, Antonio a José položili život pre vieru počas evanjelizácie Mexika v roku 1529.

(článok prevzatý zo stránok tlačovej kancelárie konferencie biskupov slovenska (www.tkkbs.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka