Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Stretnutie Pána - Sritenije Hospodne – 2014

Slovenskí gréckokatolíci v Mníchove v nedeľu 02. 02. 2014 po prvykrát slávili sviatok Stetnutia Pána.

Po sv. liturgii nasledovalo posvätenie sviec, ktoré symbolicky pripomínajú „Svetlo“ nášho nebeského Otca.

(bližšie o význame sviatku pozri tu)

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka