Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


24.Stretnutie rodín, deti a mládeže na predvianočnej duchovnej obnove - 17.-18.12.2016

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka