Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


25.Stretnutie rodín, detí a mládeže na 2.fašiangovom plese v Mníchove - 11.02.2017

Slava Isusu Christu.
Milá mládež, drahé sestry a bratia,
srdečne vás pozývame na slovenský gréckokatolícky ples 11.02.2017 v Mníchove.

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka