Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Prvá slovenská gréckokatolícka sv. liturgia v Mníchove

S veľkou radosťou Vám oznamujeme, že slovenskí gréckokatolíci v Mníchove dnes začínajú písať svoju historickú udalosť...

S pomocou sv. Ducha dnes v stredu 5. júna 2013 o 19.00 hod., my gréckokatolíci tu v Mníchove (Mária Dzurovčínová, Adriana Maďarová, Tatiana Baragatto-Kaščáková, Sofia a Laura Baragato, Iveta Kaščáková, Jana Bujňáková, Jurko a Bianka Bujňákovci, sme prvýkrát slávili v ukrajinskej katedrále  Ochrany Presvätej Bohorodičky a sv. Andreja prvú slovenskú gréckokatolícku sv. liturgiu.

Veľké poďakovanie patrí Vladykovi Milanovi Chauturovi, košickému eparchovi, ktorého zásluhou sa začali sláviť slovenské gréckokatolícke sv. liturgie v Mníchove.

Taktiež veľká vďaka patrí Vladykovi Petrovi Krykovi, ukrajinskému exarchovy v Mníchove, ktorý nám s láskou poskytol liturgický priestor katedrály. Ďalej o. kancelárovi ThLic. Ivanovi Mačužakovi a o. Mgr. Vladimirovi Vitovičovi, farárovi ukrajinskej farnosti. Nezabúdame ani na rehoľné setry Kongregácie Sestier služobníc NPM a poďakovanie patrí všetkým veriacim ukrajinskej cirkvi tu v Mníchove.

Veľké “Pán Boh zaplať“!

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka