Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


V Prešove bola premiéra filmu o blahoslavenom biskupovi Gojdičovi

Vo štvrtok, 3. novembra, v predvečer 15. výročia blahorečenia gréckokatolíckeho prešovského biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM, sa v preplnenej sále PKO – Čierny orol v Prešove uskutočnila premiéra dokumentárneho filmu „GOJDIČ Láska nadovšetko“. Niekoľko stoviek divákov si prišlo pozrieť film, ktorého scenáristom a režisérom je Michal Spišák a dramaturgičkou a producentkou Evou Kratochvílovou. Bol natočený na základe námetu z Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove, s odbornou spoluprácou pedagógov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a v spolupráci s gréckokatolíckou Mukačevskou eparchiou. Premiéra sa uskutočnila v sále Čierneho orla zámerne, pretože v tej istej sále bola 28. apríla 1950 komunistickým režimom likvidovaná Gréckokatolícka cirkev v bývalom Československu.

Na premiére sa zúčastnili prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR, mukačevský eparchiálny biskup Milan Šášik CM, pomocný prešovský biskup Milan Lach SJ, pomocný mukačevský biskup Nil Luščák OFM a emeritný pomocný biskup Pražského apoštolského exarchátu Ján Eugen Kočiš, zástupcovia židovskej obce, príbuzní biskupa Gojdiča, zachránení židovskí spoluobčania, kňazi, rehoľné sestry, bohoslovci a mnohí ďalší hostia z radov veriacich a širokej verejnosti. Vo filme vystupujú vladykovia Ján Babjak SJ a Ján Eugen Kočiš, kňazi a rehoľné sestry – pamätníci života biskupa Gojdiča, jeho príbuzní, ľudia ním zachránení počas holokaustu, historici a teológovia. Krátke hrané scény umocňujú silnú atmosféru a výpovednú hodnotu filmu, ktorý je plný historických faktov a divákovi ponúka veľmi jasné posolstvo.

Vladyka Ján vyjadril poďakovanie tvorcom filmu a povedal aj tieto slová: „Týmto filmom aspoň trochu splácame dlh, ktorý stále máme voči otcovi biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi. Najväčší dlh, ktorý voči nemu máme, je však jeho svätorečenie. Som presvedčený, že na jeho príhovor sa už udialo veľa zázrakov, ale k svätorečeniu potrebujeme mať precízne zdokumentovaný nejaký konkrétny zázrak napr. uzdravenia.“

Film má 61 minút a sú v ňom použité mnohé archívne dokumenty, zábery z blahorečenia v Ríme, jediný známy filmový záber biskupa Gojdiča, či autentická nahrávka jeho hlasu. Je opatrený ukrajinskými a anglickými titulkami. Bol natočený predovšetkým ako prezentačná a učebná pomôcka. Vznikol v rámci projektu Záchrana a prezentácia spoločného dedičstva financovaného z programu SK08 Cezhraničná spolupráca z Nórskeho finančného mechanizmu 2009 – 2014. Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou. Zároveň bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR, program Kultúra národnostných menšín 2016. V deň premiéry sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove konala k filmu aj tlačová konferencia.

Blahoslavený hieromučeník P. P. Gojdič OSBM pôsobil v Prešove ako gréckokatolícky biskup v rokoch 1927 až 1950, kedy bol vo vykonštruovanom politickom procese odsúdený na doživotie a ďalšie tresty. Zomrel verný Kristovi, Cirkvi, Svätému Otcovi a svojmu svedomiu vo väzení v Leopoldove 17. júla 1960. Narodil sa 17. júla 1888 v rodine gréckokatolíckeho kňaza v Ruských Pekľanoch neďaleko Prešova. Blahorečil ho sv. Ján Pavol II. 4. novembra 2001 v Ríme. Jeho telesné ostatky sú k verejnej úcte uložené v bočnej kaplnke Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove. 27. januára 2008 mu bol udelený titul Spravodlivý medzi národmi in memoriam za záchranu mnohých židovských spoluobčanov a za jeho otvorené protesty proti ich deportáciám.

(text prevzatý zo stránok prešovského gréckokatolíckeho arcibiskupstva (www.grkatpo.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka