Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


V období 1.-8.11.2016 môžeme získať úplne odpustky pre duše v očistci

Odpustky pre duše v očistci

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín alebo cerkov /kostol/, kaplnku a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplne odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci (v prospech zosnulých), raz denne od 1. novembra do 8. novembra za týchto podmienok:
-sv. spoveď /stačí jedna na všetky odpustky/
-sv. prijímanie /najlepšie v ten istý deň/
-modlitba Pána - Otče náš…
-vyznanie viery - Verím v Boha…
-modlitba na úmysel sv. Otca – Otče náš, Raduj sa Bohorodička /Zdravas/, Sláva Otcu…
-vylúčiť pripútanosť k hriechu, aj k všednému.

Po splnení týchto podmienok môžeme od 1. do 8. novembra denne získať úplné (plnomocné) odpustky pre duše v očistci. Denne tak môžeme jednu dušu vyslobodiť z očistca. Je to veľký dar, ktorý týmto trpiacim dušiam môžeme dať. Nebuďme k týmto dušiam ľahostajný, potrebujú našu pomoc!

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka