Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Prihlásenie detí - príprava na 1. sv.prijímanie 2017

Oznamujeme rodičom aby do konca novembra 2016 prihlásili svoje deti k príprave na 1. sv. prijímanie, ktoré bude v júni 2017.

Kontakt s kňazom

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka