Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Fotogaléria z tohtoročnej odpustovej slávnosti v Mníchove

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka