Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Spoločná sv. omša / sv. liturgia zahraničných misií v Mníchove - 02.10.2016

(o. Juraj druhý sprava)

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka