Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Nové dikastérium rímskej kúrie

31. august 2016
Svätý Otec František rozhodol o zriadení nového vatikánskeho dikastéria. Nová zložka Rímskej kúrie slúžiaca integrálnemu ľudskému rozvoju (Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale) nahradí od 1. januára 2017 štyri doterajšie pápežské rady ich združením do jedinej inštitúcie.

Za prefekta „Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj“ vymenoval Svätý Otec kardinála Petra Kodwu Appiaha Turksona, súčasného predsedu Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj. 67-ročný kardinál pochádza z Ghany a úrad v Rímskej kúrii zastáva od roku 2009.

Apoštolský list motu proprio ustanovuje, že nové dikastérium preberie kompetencie Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj, Pápežskej rady Cor unum, Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov a cestujúcich a Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve. Ako sa uvádza v komuniké Tlačového strediska Svätej stolice, „jedna sekcia nového dikastéria vyjadruje špeciálnym spôsobom starostlivosť pápeža o utečencov a migrantov. Vskutku, dnes nemôže byť služba integrálnemu ľudskému rozvoju bez osobitnej pozornosti voči migračnému fenoménu. Preto je táto sekcia dočasne (ad tempus) priamo pod vedením Najvyššieho Veľkňaza“.

V texte motu proprio s pápežovým podpisom a dátumom 17. augusta, ktoré dnes napoludnie oficiálne zverejnilo vatikánske tlačové stredisko, sa okrem iného uvádza:
„V celom svojom bytí a konaní je Cirkev povolaná podporovať integrálny ľudský rozvoj vo svetle Evanjelia. Takýto rozvoj sa uskutočňuje prostredníctvom starostlivosti o neoceniteľné dobrá spravodlivosti, pokoja a ochrany stvorenstva. Nástupca apoštola Petra vo svojej práci v prospech upevnenia týchto hodnôt sústavne prispôsobuje inštitúcie, ktoré s ním spolupracujú, aby mohli lepšie vychádzať v ústrety potrebám ľudí, ktorým sú povolané slúžiť. Preto za účelom realizovať starostlivosť Svätej stolice v uvedených oblastiach, ako aj v tých, ktoré sa týkajú zdravia a skutkov dobročinnej lásky, zriaďujem Dikastérium pre službu integrálneho ľudského rozvoja. Toto dikastérium bude osobitne kompetentné v otázkach, ktoré sa týkajú migrácie, núdznych, chorých a vylúčených, marginalizovaných a obetí vojenských konfliktov a prírodných katastrof, väzňov, nezamestnaných a obetí akejkoľvek formy otroctva a mučenia.“

Pápež František s účinnosťou od nového roka schválil aj štatút nového dikastéria na experimentálne obdobie a zrušil príslušné paragrafy apoštolskej konštitúcie Pastor Bonus o Rímskej kúrii vzťahujúce sa na uvedené štyri pápežské rady.

(text prevzatý zo stránok tlačovej kancelárie konferencie biskupov Slovenska (www.tkkbs.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka