Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


V Košiciach vysvätili nového pomocného biskupa Mons. Mareka Forgáča

1. september 2016
Vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v košickej Katedrále svätej Alžbety vysvätili Mons. Mareka Forgáča, ktorého za pomocného biskupa Košíc a titulárneho biskupa Seleucie menoval Svätý Otec František 11. júna 2016.

Hlavným svätiteľom a kazateľom počas slávnostnej bohoslužby bol Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita, spolusvätiteľmi kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov a arcibiskup Mario Giordana, apoštolský nuncius na Slovensku, ktorý v úvodnej časti obradu prečítal apoštolské poverenie od Svätého Otca Františka.

Mons. Bober v homílii vyjadril Svätému Otcovi vďaku za nového biskupa pre Košickú arcidiecézu. Mons. Mareka Forgáča povzbudil, aby si zachoval svoju doterajšiu pokoru, dôveryhodnosť a zodpovednosť a aby si zamiloval všetkých veriacich arcidiecézy. Pripomenul mu príklad obetavosti a svedectva viery svätých košických mučeníkov. Zdôraznil, aby nový biskup vždy pamätal na to, čo si vyvolil ako svoje heslo: "Pán je blízko."

Mons. Forgáč prijal vysviacku v spoločenstve vyše dvadsiatich prítomných slovenských i zahraničných biskupov, kňazov, rehoľníkov a veľkého množstva veriacich, predstaviteľov kultúrneho i spoločenského života.

Životopis nového košického pomocného biskupa Mareka Forgáča

Marek Forgáč sa narodil sa 21. januára 1974 v Košiciach. Študoval na gymnáziu a v roku 1992 vstúpil do Kňazského seminára v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí, kde na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského vyštudoval základnú teológiu. Za kňaza bol vysvätený 19. júna 1999 v Košiciach pre Košickú arcidiecézu.

Bol kaplánom vo farnostiach Trebišov (1999 - 2000), Snina (2000 - 2001) a Humenné (2001- 2002) a kaplánom v Univerzitnom pastoračnom centre v Košiciach (2002 - 2004). V rokoch 2004 - 2007 študoval na Inštitúte psychológie Gregorovej univerzity v Ríme. Od roku 2007 až doteraz je duchovným správcom Univerzitného pastoračného centra v Košiciach a zároveň prednáša pastorálnu psychológiu a psychológiu manželstva a rodiny na Teologickej fakulte v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku. Na tejto fakulte pôsobí od roku 2011 ako prodekan pre vedu a výskum.

V rokoch 2008 - 2012 absolvoval doktorandské štúdiá na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V roku 2015 sa habilitoval ako docent na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach. Svoje odborné služby poskytuje pri prijímaní kandidátov do kňazských seminárov a spolupracuje pri riešení manželských káuz na Metropolitnom súde. Je členom presbyterskej rady a členom zboru konzultorov Košickej arcidiecézy. Ovláda anglický jazyk, taliansky jazyk a nemecký jazyk.

(text a fotky prevzaté zo stránok tlačovej kancelárie konferencie biskupov Slovenska (www.tkkbs.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka