Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Stretnutie s Myrnou Nazzour v Košiciach a v Prešove, 09.09. - 16. 09. 2016

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka