Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


22.Stretnutie rodín, deti a mládeže na 2.púti v Altöttingu - 09.10.2016

«Návrat do správ»



© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka