Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Spomienka na svätú Máriu Magdalénu bola povýšena v rímskokatolíckom liturgickom kalendári na sviatok

22. júl 2016,
cirkev na celom svete si zajtra 22. júla pripomenie svätú Máriu Magdalénu, prvú svedkyňu a zvestovateľku vzkrieseného Krista. Na liturgický stupeň sviatku bola táto spomienka povýšená na základe dekrétu zo dňa 3. júna 2016. Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí zverejnila zmeny v Rímskom misáli a v Liturgii hodín, ktoré s povýšením na sviatok súvisia. Daný dokument je dostupný na tejto adrese.

Ako sa vyjadril sekretár Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí arcibiskup Arthur Roche, „toto rozhodnutie zapadá do aktuálneho cirkevného kontextu, ktorý si žiada hlbšie reflektovať nad dôstojnosťou ženy, nad novou evanjelizáciou a nad veľkosťou tajomstva Božieho milosrdenstva," uviedol Vatikánsky rozhlas.

Vo svätej omši, ako aj pri iných sviatkoch, sa pridáva hymnus "Sláva Bohu na výsostiach". Zverejnená bola v latinskom jazyku aj nová prefácia, ktorej schválený slovenský preklad nie je nateraz k dispozícii (slovenské znenie bude zaradené do pripraveného obnoveného vydania Rímskeho misála v slovenskom jazyku). V Liturgii hodín pri Posvätnom čítaní bolo ako prvé čítanie určené čítanie z Listu Rimanom - Rim 12,1-21 (zo spoločnej časti svätých), po druhom čítaní sa pridáva hymnus "Teba, Bože, chválime".

(text prevzatý zo stránok tlačovej kancelárie konferencie biskupov slovenska (www.tkkbs.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka