Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Nová generálna rada Baziliánskeho rádu sv.Jozafáta

18. júl 2016,
Od nedele 11. júla 2016 prebieha v Ríme v Pápežskom ukrajinskom kolégiu sv. Jozafáta v Ríme XIII. rímska generálna kapitula Baziliánskeho rádu sv. Jozafáta. Baziliánsky rád sv. Jozafáta, ktorý si v r. 2017 pripomenie 400. výročie svojho založenia, je rehoľným inštitútom pápežského práva a podlieha apoštolskej stolici (porov. CCEO kán 413). Na generálnej kapitule sa zúčastňujú protoihumeni (provinciálni predstavení) a delegáti z 10 provincií baziliánskeho rádu, spolu 37 baziliánov. Provinciu sv. Cyrila a Metoda, ktorá je na Slovensku, na kapitule reprezentujú štyria baziliáni: Metod M. Bilančík, Vladimír J. Sedláček, Pavol P. Haľko a Markijan M. Greško.

Počas kapituly referovali protoihumeni o stave a pôsobení jednotlivých provincií. Za slovenskú provinciu referoval proihumen o. Metod Bilančík. Referáty predniesli aj protoarchimandita, hlavný ekonóm a hlavný sekretár. Účastníci kapituly sa tak mohli dozvedieť o aktuálnom stave každej provincie, klásť otázky i posúdiť celkový stav rádu z rôznych aspektov.

Jedným z hlavných bodov prebiehajúcej kapituly bola aj voľba novej generálnej rady na dobu štyroch rokov, ktorá sa konala v pondelok 18. júla 2016. Za nových radcov protoarchimandritu boli zvolení: o. Joanikij Čverenčuk OSBM – generálny vikár (zástupca protoarchimandritu), o. Dionýz Zavedjuk OSBM – obidvaja z ukrajinskej Provincie Najsvätejšieho Spasiteľa; o. Luis Kasijan OSBM a o. Stepan Starepravo OSBM z brazílskej Provincie svätého Jozefa.

Po voľbách novozvolení členovia rady zložili sľub a vyznanie viery podľa Konštitúcií baziliánskeho rádu. Protoarchimandrita o. Genesio Viomar OSBM privítal nových členov generálnej rady a srdečne poďakoval odchádzajúcim radcom za ich službu.

Nech Pán žehná novozvolených členov generálnej rady baziliánskeho rádu, a nech ich naplní potrebnými darmi na vykonávanie ich služby na Božiu slávu, pred dobro rádu a celej Cirkvi.

Aktuálne stojí na čele baziliánskeho rádu protoarchimandrita o. Genesio Viomar (1957), ktorý má ukrajinský pôvod a pochádza z Brazílie. Za generálneho predstaveného bol zvolený na ostatnej XII. rímskej generálnej kapitule (v júli r. 2012) na obdobie ôsmich rokov.

Baziliánsky rád sv. Jozafáta je mužským medzinárodným rádom pápežského práva. Rád patrí do byzantskej tradície a jeho členovia do rôznych východných katolíckych cirkví, najviac do Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Vo svete pôsobí vyše 500 baziliánov, ktorí vykonávajú svoju službu v argentínskej, americkej, brazílskej, kanadskej, poľskej, rumunskej, slovenskej, maďarskej a dvoch ukrajinských provinciách. Tento rád je najpočetnejším inštitútom zasväteného života z mužských rádov a kongregácií vo východných katolíckych cirkvách.

(text prevzatý zo stránok bratislavskej gréckokatolíckej eparchie (www.grkatba.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka