Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


21.Stretnutie stretnutie rodín, detí a mládeže na odpustovej slávnosti - 17.07.2016

V nedeľu 17.7.2016 slávili slovenskí gréckokatolíci v Mníchove odpustovú slávnosť ku cti sv. Cyrila a Metoda.

Pred sv. liturgiou sa mládež modlila modlitbu slávnostného sv. ruženca. Nasledovala procesia s krížom a zástavami v sprievode deti a mládeže do Božieho chrámu.

Sv. liturgiu slávil o. Juraj Bujňák, koncelebroval o. Ivan Machužak, kňaz z ukrajinskej gréckokatolíckej farnosti v Mníchove, ktorý bol aj hlavným kazateľom.

Po zaambonnej modlitbe nasledovalo myrovanie, počas ktorého sa konal Moleben k bl. mučeníkovi Petrovi Pavlovi Gojdičovi.

Táto slávnosť este pred koncom bola umocnená návštevou ďalšieho kňaza, o.Leonarda z nemeckej rímskokatolíckej farnosti sv. Wolfganga. Ako je to už zvykom, aj tu v Mníchove sme 3x obišli chrám /obchod/ s čítaním sv. evanjelií na jednotlivých stranách chrámu. Nasledovala Pápežská hymna, mnoholitstvije...

Nakoniec o. Juraj poďakoval prítomným kňazom, miništrantom, veriacim, aby sme vieru našich vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda naďalej rozširovali nielen v chrámoch ale aj v našich domoch.

Po skončení duchovnej slávnosti nasledoval spoločný obed pod vedením šéfkuchára p. Cyrila Šipulu a nechýbali ani typické "Slovenské mamičky....", ktoré na harmonike sprevádzal p .Ján Rešetár.

Sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!

Sv.Kirile i Metodije, prosite Boha o nas!

Takéto propagácie vždy potešia, ďakujeme veľmi pekne.

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka