Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


V Ľutine, 19.06.2016 vysvätil Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup, metropolita 7 novokňazov

19. jún 2016.
V Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine v nedeľu 19. júna vysvätil prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ siedmich novokňazov Prešovskej archieparchie. Sviatosť kňazstva prijali Marek Baran, Pavol Dancák, Martin Dudok, Dušan Chapčák, Jozef Mačejovský, Ján Marčák a Ján Slobodník.

V homílii vladyka Ján, vychádzajúc z nedeľného evanjelia o vyhnaní zlých duchov z dvoch posadnutých povedal, že jeho hlavnou myšlienkou je Božia moc nad zlým duchom. „Ježiš je skutočne naším Pánom a Kráľom. Patriť mu a slúžiť je to, čo robí človeka najšťastnejším tu na zemi i vo večnosti.“ Svätencom povedal: „Verím, že sa spoliehate na Pána Ježiša, veď vám dal už toľko požehnania. On vám dnes dáva moc premieňať chlieb na jeho telo a víno na jeho krv, odpúšťať hriechy a moc nad zlými duchmi. To sú až nepredstaviteľné dary, ktoré vám dnes dáva. Nebojte sa čeliť zlu, veď Pán Ježiš je víťaz, on premohol zlo, len využívajte milosti, ktoré vám dnes dáva. Ide o to, aby sme sa nikdy nezačali zahrávať so zlým, nezačali s ním vyjednávať. Ba ide ešte o viac – aby sme žili v jednote s Ježišom Kristom. Pán si vás vybral, aby ste horlivo pracovali na záchrane ľudí. Vy s Kristom ste silnejší ako Lucifer s celým peklom. Zostaňte v pevnom spojení s Ježišom cez modlitbu“, povedal metropolita.

Kňazská vysviacka má v archijerejskej svätej liturgii miesto po Veľkom vchode, teda po prenesení chleba a vína na oltár, po skončení liturgie katechumenov na začiatku liturgie verných. Najprv otec Miroslav Dancák, rektor kňazského seminára, predstavil diakonov, kandidátov presbyterátu, svätiteľovi. Nasledoval bozk pokoja svätencov so svätiteľom, zasnúbenie s oltárom, vyznanie katolíckej viery a zloženie prísahy na evanjelium. Nasledoval samotný úkon kňazského svätenia pred oltárom vkladaním rúk vladyku a zvolávaním Božej milosti. Po svätení si ľahli na zem v znamení kríža a po následnej modlitbe vladyku nad nimi prijali za spevu „axios“ – „je hodný“ vonkajšie znaky kňazstva – všetky časti kňazského liturgického rúcha a liturgikon.

Novokňazi sa zapojili do slávenia svojej prvej svätej liturgie v kňazskej službe, v spoločenstve so svojím arcibiskupom a spolubratmi kňazmi. Na konci za všetkých poďakoval novokňaz Ján Marčák a otec arcibiskup a metropolita ešte zdôraznil pozvanie k svätosti nielen pre novokňazov, ich manželky a raz ich rodiny, ale pre všetkých. Pri slávnostnom obede prečítal zadelenie novokňazov na kaplánske miesta a odovzdal im ustanovujúce dekréty.

(text prevzatý zo stránok prešovského gréckokatolíckeho arcibiskupstva (www.grkatpo.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka