Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Aj v Mníchove pečieme prosfory

Pri každej sv. liturgii /sv. omši/ sa obetujú ako obetné dary, chlieb z pšenice a prírodné hroznové víno.

Už prví kresťania používali na slávenie Eucharistie domáci kvasený chlieb. Obetný chlieb sa piekol z pšeničnej múky a vody. Jeho podoba sa historicky aj liturgicky postupne menila. Namiesto kvaseného chleba sa postupne začali používať oblátkové hostie, ako to dnes užíva rímskokatolícka cirkev.

Tak ako každá príprava výroby chleba má svoje predpisy, tak aj príprava „obetného chleba“ pre sv.liturgiu si žiada zachovávať určité predpisy, receptúru.

Väčšina východných Cirkví používa na sv.liturgiu tradične kysnutý chlieb /prosfora/ na rozdiel od latinskej, rímskokatolíckej cirkvi, ktorá používa na sv.omšu nekvasený chlieb /hostie/.

O symbolizme prípravy a používania spôsobu „obetného chleba“ sa v minulosti veľa diskutovalo. Aj v Inštrukcii pre aplikáciu bohoslužobných predpisov o príprave „obetného chleba“ sa hovorí, že kresťanské cirkvi poznajú niekoľko rozličných spôsobov prípravy chleba, určeného na eucharistiu. V tejto otázke aj každý zvyk má svoju hodnotu a preto sa žiada, aby každá miestna, partiklárna cirkev zachovala to, čo zdedila od svojej tradície.

Preto aj my gréckokatolíci žijúci tu v Mníchove sa naďalej držíme východnej tradície, ktorú sme po stáročia zdedili od svojich sv. Otcov, aby sme aj v tejto symbolickej forme vyjadrili hlboké eucharistické tajomstvo.

Práca, ktorou pripravujeme matériu-chlieb na obetu-pre Ježiša Krista, má prispieť k duchovnému rastu. Preto robíme každý úkon, pečieme so vzbudením dobrého úmyslu – Všetko pre Ježiša, všetko na väčšiu česť a slávu Božiu!

Cez túto prácu nám Boh žehná,aby sme prinášali bohaté duchovné plody.

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka