Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


7. Metropolitná púť slovenskej Gréckokatolíckej cirkvi do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove

Na 7. Metropolitnej púti Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove sa v sobotu 21. mája 2016 zúčastnilo viac ako 6000 pútnikov. Medzi nimi bolo asi 500 gréckokatolíckych veriacich z Poľska, ktorí sa v tomto Svätom roku milosrdenstva pripojili k už tradičnej púti gréckokatolíkov zo Slovenska. Hlbokú duchovnú atmosféru umocnil nielen pekný slnečný deň, ale aj biela, resp. zlatá a zelená farba liturgických rúch – spojenie slávenia paschálneho obdobia podľa juliánskeho kalendára u gréckokatolíkov v Poľsku a obdobia po sviatku Zostúpenia Svätého Ducha podľa gregoriánskeho kalendára u gréckokatolíkov zo Slovenska.

Hlavným slúžiacim archijerejskej svätej liturgie bol vladyka Eugen Popovič, przemyšlsko-varšavský arcibiskup a metropolita Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi v Poľsku. Koncelebrovali ďalší piati vladykovia – prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR, vroclavsko-gdanský eparchiálny biskup Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi v Poľsku Vladimír Juščák OSBM, saskatoonský eparchiálny biskup Bryan J. Bayda CSsR z Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi v Kanade, pomocný biskup Prešovskej archieparchie Milan Lach SJ a 135 kňazov zo Slovenska a Poľska. Nádherným spevom liturgiu sprevádzal Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda k Košíc pod vedením Lucie Lovášovej.

Homíliu ohlásil prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ. Vyzdvihol skutočnosť, že sa vo Svätom roku milosrdenstva spojili na tejto púti gréckokatolíci zo Slovenska a z Poľska. „My zo Slovenska máme zakončenie sviatku Zoslania Svätého Ducha a vy z Poľska slávite veľkonočné obdobie, ale všetci spolu slávime Svätý rok milosrdenstva. Milosrdenstvo je dôkazom toho, že nás Boh miluje. Milosrdenstvo nie je len vlastnosťou, ale je aj podstatou Boha. Aby sme dokázali byť aj my milosrdní, musíme najprv počúvať Božie slovo, aby sme tak mohli prijať životný štýl milosrdenstva.“ Citoval aj z denníka sv. Faustíny.

Na konci liturgického slávenia všetkých pozdravil vladyka Eugen Popovič. Archijerejskej svätej liturgii predchádzala modlitba Akatistu požehnania rodín v slovenskom jazyku, ktorú viedol vladyka Milan Lach, a v ukrajinskom jazyku, ktorú viedol vladyka Vladimír Juščák. Po obedňajšej prestávke program púte pokračoval katechézou o Božom milosrdenstve, ktorú pútnikom predniesla sestra Benediktína a spoločná modlitba Korunky Božieho milosrdenstva.

V závere pútnikom poďakoval pomocný krakovský biskup Ján Zając, správca Sanktuária, a vladyka Ján Babjak, ktorý im odovzdal pozdrav kardinála Stanisława Dziwisza, ktorý sa nemohol pre ochorenie zúčastniť. Po modlitbe za kardinála a blížiace sa Svetové dni mládeže sa pútnici rozišli domov.

8. Metropolitná púť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove sa uskutoční v sobotu 20. mája 2017.

(text prevzatý zo stránok prešovského arcibiskupstva (www.grkatpo.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka