Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Slovensky gréckokatolícky biskup Milan Lach na odpuste v Srbsku (Vodica)

Ruský Kerestur (Srbsko) – Gréckokatolíci v apoštolskom exarcháte v Srbsku a Čiernej hore prežívajú v týchto dňoch viacero slávnostných udalostí. Dnes, v utorok 17. mája 2016 na tretí deň sviatkov Zostúpenia Svätého Ducha sa v tamojšej mariánskej svätyni Vodica zhromaždili pútnici z farností apoštolského exarchátu v Srbsku ako aj z križevackej eparchie z Chorvátska. Doobeda o 11:00 hod. sa tam totiž konala archijerejská služba božia, ktorej predsedal apoštolský nuncius v Srbsku arcibiskup Luciano Suriani spolu s apoštolským exarchom Jurajom Džudžarom a ďalšími biskupmi obidvoch obradov a početným duchovenstvom.

Podľa dlhoročnej tradície sa slávenie tohto dňa (tzv. Zavitni dzeň) začalo na Svätodušný pondelok večer o 17.00 h. procesiou z Chrámu sv. Mikuláša v Ruskom Kerestúre do Vodice. Tam večer o 19.00 hodine slúžil archijerejskú liturgiu prešovský pomocný biskup Milan Lach SJ, koncelebrovali kňazi zo Slovenska o. Peter Lach, o. Marko Durlák, o. Radovan Andrejko, ako aj miestny paroch o. Michal Malacko. Vladyka Milan vo svojej homílii hovoril o viacerých aktuálnych témach a vyzval veriacich, ktorí sa zhromaždili vo veľkom počte, aby si na tomto posvätenom mieste vyprosovali pokoj v duši, v rodinách, i vo svete. Na záver liturgie sa konal Moleben pri tamojšej Lurdskej jaskyni.

Dnes, v utorok, 17. mája 2016 sa vo Vodici konala púť a odpustová slávnosť pre farnosti apoštolského exarchátu v Srbsku a Čiernej hore. Pri tejto slávnosti tiež oslávil vladyka Ďura Džudžar 15. výročie svojej biskupskej vysviacky.

Počas slávnosti bol tiež vyhlásený dekrét o pute duchovného príbuzenstva medzi chrámom vo Vodici a bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme. Vodická mariánska svätyňa tým bude zaradená do svetovej siete mariánskych svätýň v rámci Katolíckej cirkvi. Toto duchovné puto sa vyznačuje tiež privilégiom – možnosťou získavať úplné odpustky. Zároveň bol otvorený jubilejný rok pri príležitosti 200. výročia od prvých zjavení vo Vodici (1817-2017).

(text prevzatý zo stránok bratislavskej eparchie (www.grkatba.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka