Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Košický Vladyka Milan Chautur na odpuste v Michalovciach

(Michalovce, 14. - 15. máj 2016) Sviatok Zostúpenia Svätého Ducha sa v Košickej eparchii už tradične oslávil eparchiálnou odpustovou slávnosťou v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach. Hlavným slúžiteľom a kazateľom počas celej slávnosti bol eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha.

Bohatý duchovný program, ktorý prebiehal už od soboty, začal prechodom veriacich cez bránu Milosrdenstva. Nasledovala Veľká večiereň, ktorá hĺbkou svojich textov uviedla do tajomstva samotného sviatku Zoslania Svätého Ducha.

Večerná sobotná archijerejská liturgia, ktorá zavŕšila modlitebnú atmosféru, bola vysielaná v priamom prenose rádia Lumen. Vladyka Milan sa vo svojej kázni obrátil na zhromaždených s otázkou, prečo už dnešný človek nedokáže nazerať na život očami viery, keď i dnešný človek je svedkom rôznych udalostí, ale aj zázrakov, ako je tomu aj v prípade myrotočivého obrazu Nepoškvrneného srdca Panny Márie Fatimskej z mesta Qunzano di Force v Taliansku. Vladyka upozornil, že práve v takýchto udalostiach by sme sa mali snažiť vidieť pôsobenie Svätého Ducha, ktorý uzdravuje, utešuje a pomáha.

Radostné očakávanie Svätého Ducha vyjadrila eucharistická pobožnosť, ktorú spevom a hrou na gitare doprevádzali mládežníci z Michaloviec.

Odpustová slávnosť vyvrcholila v nedeľu archijerejskou sv. liturgiou, po ktorej nasledoval aj tradičný obchod okolo chrámu s čítaním štyroch evanjelií. Vladyka Milan vo svojej homílii pripomenul, že Svätý Duch je naplnením túžob človeka, ktorý je už presýtený týmto materiálnym svetom. Jedine v chráme, ktorý je žriedlom Svätého Ducha, môže človek nájsť to duchovno, ktoré mu chýba, práve tak, ako apoštoli, ktorí boli spolu na jednom mieste a túžobne očakávali príchod Svätého Ducha.

(text prevzatý zo stránok košickej eparchie (www.grkatke.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka