Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Sväté Bohozjavenie nášho Pána - Bohojavlenije Hospodne 2014

Na sviatok Bohozjavenia Pána (Bohojavlenije Hospodne) v pondelok 06. 01. 2014 po sv. liturgii sv.Bazila Veľkého o 10.30 hod., nasledovalo po prvýkrát aj v Mníchove „Veľké svätenie vody.“

Pre slovenských gréckokatolíkov to bol skutočne nevšedný duchovný zážitok. Nasledovalo posvätenie chrámu, liturgických priestorov a trojkráľové svätenie príbytkov.

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka