Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Nový rok 2014

Vinšujeme vám....veľa zdravia a Božieho požehnania...

Aj gréckokatolíci v Mníchove privítali týmito slovami Nový rok - 2014! Pri sv. liturgii sv. Bazila Veľkého v stredu 1. januára 2014 o 10.30 hod., sme „prosili“ za seba, za rodiny, deti, príbuznych a vstúpili do nového kalendárneho roku.

Je prirodzené, že dnes si milióny ľudí vzájomne blahoželajú - veľa zdravia, šťastia, pokoja.

Zdravie je najväčším Božím darom. Môže byť človek bohatý, pekný, slušný, učený,...ale ak nemá zdravie, nič ho neteší. Veľkou chybou je, že ľudia sa zriedka modlia za svoje zdravie a keď ho majú, veľmi zriedka zaň ďakujú P. Bohu.

Na začiatku nového roku si prajeme aj veľa šťastia. Myslíme si, že k tomu aby sme boli šťastní, treba veľké bohatstvo, moc, slávu, dobre zaplatenú prácu.

Žiaľ zabúdame na to, že skutočné, pravé šťastie spočíva v Bohu. Preto aj v tomto novom roku máme Ho neustále prosiť, aby nám požehnal to skutočné, pravé šťastie do nášho života.

V tomto novom roku si máme najviac priať Božie požehnanie. Nezabúdajme, že všetko čo chceme mať alebo už máme, je nielen našou zásluhou, ale hlavne Božou zásluhou. On neustále bdie nad nami. pozná naše potreby a nás aj vypočuje, keď ho o to prosíme...Preto najviac si máme priať Božie požehnanie, lebo bez Božieho požehnania, márne su naše namáhania!

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka