Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Gréckokatolícky apoštolský exarchát v Českej republike si pripomína 20. výročie vzniku

V utorok 15. marca 2016 si Gréckokatolícky apoštolský exarchát v Českej republike pripomína 20. výročie svojho zriadenia. Ustanovil ho pápež sv. Ján Pavol II. v roku 1996 bulou Quod aptius consulertur. Za prvého biskupa – exarchu bol vtedy zároveň vymenovaný vtedajší farár pražskej farnosti sv. Klimenta, o. Ivan Ljavinec (1923 – 2012) s titulom titulárny biskup acalliský.

Vzniku exarchátu predchádzalo rozdelenie Československa a vznik samostatnej Českej republiky k 1. januáru 1993. Prešovský biskup Mons. Ján Hirka – do ktorého pôsobnosti predtým patrili všetky gréckokatolícke farnosti v Čechách a na Morave, vtedy zriadil samostatný biskupský vikariát pre katolíkov východného obradu v Českej republike a za prvého vikára vymenoval o. Ivana Ljavinca, za kancelára o. Jána Eugena Kočiša.

Pri svojom zriadení mal exarchát deväť farností, dnes ich má 21 v siedmych dekanátoch, v ktorých pôsobí okolo 30 kňazov.

Pri sčítaní ľudu v ČR sa ku Gréckokatolíckej cirkvi prihlásilo 8.774 osôb (1991), v roku 2001 to bolo 7.704 veriacich. Je však potrebné uviesť, že gréckokatolícke bohoslužby navštevujú aj gréckokatolíci zo Slovenska, ktorí tam pracujú alebo študujú. Ďalšiu veľkú skupinu veriacich tvoria Ukrajinci, ktorých v Česku pracujú. Podľa odhadov je to spolu okolo 70.000 tisíc veriacich.

Od roku 2003 stojí na čele exarchátu Mons. Ladislav Hučko, ktorého 24. apríla 2003 vymenoval pápež sv. Ján Pavol II. za biskupa-exarchu a za titulárneho biskupa orejského. V Prešove na zaslúženom odpočinku žije aj pomocný svätiaci biskup Mons. Ján Eugen Kočiš, ktorý dlhé roky pôsobil v tomto exarcháte.

Exarchát je organizačný a cirkevno-právny útvar pre katolíkov byzantského obradu, ktorí žijú na území, kde ešte nie sú administratívne organizované farnosti. Na jeho čele stojí biskup, ktorý má všetky práva eparchiálneho biskupa. Exarchát je spravidla prvým krkom k zriadeniu novej eparchie a spadá priamo pod Kongregáciu pre východné cirkvi.

Na mnohaja i blahaj lita!

(text prevzatý zo stránok bratislavskej eparchie (www.grkatba.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka