Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Pozvanie na Krížovú cestu národov s arcibiskupom Reinhardom K.Marxom

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka