Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Pätnásti bohoslovci prijali v Prešove nižšie svätenia z rúk metropolitu Jána Babjaka - 09.03.2016

Pätnásti bohoslovci štvrtého ročníka prijali v stredu 9. marca v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove nižšie svätenia z rúk prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ. Podstatnou časťou nižších svätení je postrihnutie vlasov na hlave, ktoré je znakom zasvätenia sa službe Bohu. Je prijatím do duchovného (klerického) stavu a dáva milosť konať službu nižších posvätných rádov v chráme – čítať Božie Slovo (čtec), spievať žalmy (spevák) a nosiť sviecu (svieconosič). Súčasťou obradu sú aj ďalšie znaky – napr. zlievanie vody na ruky svätiteľa, prijatie liturgickej knihy Apoštolára, prijatie a obliečka stichariona, proklamácia Božieho slova či modlitba liturgického textu a žalmu formou spevu.

Po sväteniach nasledovala služba vopred posvätených darov. V homílii vladyka Ján vychádzal z podobenstva o robotníkoch vo vinici. „To, že bol pán vinice k posledným štedrejší, mu nemožno vyčítať. I dnes sa môžu niektorí pohoršovať, že Boh ponúka spásu aj veľkým hriešnikom. Boh však miluje všetkých ľudí, pre všetkých má miesto v nebi. Všetkým ponúka svoju lásku až do konca. Každý sa potrebuje chytiť tej ponúkanej milosti a ľutovať svoje hriechy. Pohľad na kríž nás učí, aká nekonečná je láska Božia. Zrelosť kresťana sa počíta veľkosťou lásky, ktorú prejavuje Bohu, a to nielen cez liturgiu, ale aj cez lásku k blížnym. Verím, že vy, bohoslovci, v tom máte jasno. Vzrastajte aj vy v láske a v zrelosti a majte toto podobenstvo stále pred očami. Bol by som rád, keby sa nikto z vás nestratil a došli ste do šiesteho ročníka a aby otec rektor mohol dať taký posudok, aby ste mohli prijať kňazskú moc a raz dosiahnuť večný cieľ – nebo. Buďte plní služby svojim blížnym. To je odkaz aj všetkým nám“, povedal vladyka. Na konci za všetkých svätencov Bohu a otcovi arcibiskupovi poďakoval Dominik Gromoš.

(text prevzatý zo stránok prešovského gréckokatolického arcibiskupstva (www.grkatpo.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka