Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Gréckokatolíci v Mníchove ďakovali....

Na Silvestra, v posledný deň v roku 31. 12. 2013 gréckokatolíci v Mníchove ďakovali za prijaté dobrodenia počas celého roku. Po sv. liturgii o 10.30 hod., nasledoval ďakovný moleben.

Vďačnosť nás zaväzuje voči rodičom, učiteľom, predstaveným, priateľom. Ale najväčšia vďačnosť nás zaväzuje voči Bohu. Nezabúdajme, že aj Pán Boh rád počuje z naších úst to kúzelné slovko - ďakujem. Dnešný deň predovšetkým ďakujme za zdravie, za mnohé milosti a dary od nášho Stvoriteľa.

Ďakujme za pokoj, zdravie, šťastie, za rodičov, manželku a manžela, za deti, za všetko, čo dostávam zhora a čoho je viac,než som si tento rok zaslúžil(a).

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka