Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Eparcha Chautur prevzal ocenenie za prácu eparchie na sociálnom poli

Spoločnosť priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar vo štvrtok zorganizovala galavečer pre jednotlivcov a firmy, ktoré v minulom roku významnou mierou prispeli k rozvoju pomoci a projektov pre ľudí na okraji spoločnosti, realizovaných týmto občianskym združením. Súčasťou podujatia, ktoré sa konalo v Hoteli Bristol v Košiciach, bolo aj odovzdávanie cien pre 40 vybraných vzácnych osobností a subjektov spoločenského života a podnikateľskej sféry. Ocenenie za prácu Košickej eparchie na sociálnom poli prevzal aj košický eparcha, vladyka Milan Chautur. V rámci večera vystúpila ako hudobný hosť speváčka Katka Koščová.

Charitatívna organizácia Úsmev ako dar už viac ako 30 rokov pomáha vyhľadávať bezpečné a vhodné rodinné prostredie pre deti a pomoc pre dospelých, ktorí sa ocitli v zložitej sociálnej situácii. Vo svojich 10 pobočkách na Slovensku pomáha rodinám, s cieľom zabrániť ich rozpadu, aktívne pracuje na návrate detí z detských domovov do ich biologických rodín – tam, kde je možné upraviť ich životné podmienky. Vyhľadáva ľudí, ktorí sa rozhodli prijať cudzie dieťa za svoje a sprevádza ich celým procesom náhradného rodičovstva. Buduje po celej krajine krízové centrá, kde pomáha deťom a rodinám v ich najťažších chvíľach, častokrát keď sa ocitnú bez strechy nad hlavou. Venuje sa aj pomoci deťom a rodinám na vojnou poznačenej Ukrajine.

(text prevzatý zo stránok tlačovej kancelárie konferencie biskupov Slovenska (www.tkkbs.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka