Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Košický Vladyka Milan Chautur slávil sv.liturgiu vo Sviatok Bohozjavenia Pána v košickej katedrále

Na sviatok Bohozjavenia Pána košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur CSsR, slávil archijerejskú svätú liturgiu v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach - 06.01.2016. Svätá liturgia bola zároveň vysielaná rádiom Regina na celé územie Slovenska. Liturgický spev viedol katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda.

Svojou kázňou vladyka Milan pripomenul, že udalosť sviatku zjavuje spoločenstvo najsvätejšej Trojice, ale zároveň ukazuje, že aj človek, stvorený na obraz Boha, sa môže realizovať a byť šťastný iba v spoločenstve, predovšetkým v spoločenstve rodiny. Upozornil však, že spoločenstvo môže existovať, iba ak je založené na princípoch skutočnej lásky a autority.

Po svätej liturgii nasledovalo Jordánske svätenie vody, do ktorej biskup trikrát ponára trojsviecu, potom na vodu trikrát dýcha a trikrát ju žehná rukou. Napokon počas spevu tropára sviatku, biskup ponoreným ručným krížom robí trikrát znak kríža vo vode a novoposvätenou vodou kropí celý chrám a všetkých veriacich. Jordánske svätenie vody je neodmysliteľnou súčasťou sviatku Bohozjavenia, keďže Ježiš Kristus tým, že vstúpil do vôd rieky Jordán, posvätil tieto vody.

(text prevzatý zo stránok košickej gréckokatolíckej eparchie (www.grkatke.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka