Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Vo sviatok Bohozjavenia Pána v Jakubanoch slávil prešovský arcibiskup Ján Babjak sv.liturgiu

Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ zavítal na sviatok Bohozjavenia Pána 6. januára 2016 do rázovitej gréckokatolíckej obce Jakubany, kde v Chráme svätých apoštolov Petra a Pavla slávil archijerejskú svätú liturgiu. Ide o architektonicky jedinečný chrám. Mnohí veriaci v tejto farnosti prichádzajú na bohoslužby oblečení v miestnych krojoch, čo ešte viac zvýraznilo sviatočnú atmosféru. Umocnil ju aj ich radostný spev.

V homílii vladyka Ján hovoril o krste, o jeho význame pre spásu človeka, pretože týmto sviatkom gréckokatolíci oslavujú krst Pána i zjavenie Najsvätejšej Trojice a bohoslužobné texty hovoria aj o krste, ktorý udeľuje Cirkev. „Život každého z nás je jedinečný a neopakovateľný. Je premiérou, ktorá sa nedá zopakovať. Pán Boh nám núka život v plnosti, nielen pár rokov na tejto zemi, ale aj večnosť, život bez konca“, povedal.

Po skončení liturgického slávenia v chráme slávnosť pokračovala pri potoku Jakubianka veľkým jordánskym svätením vody, ktoré je integrálnou súčasťou sviatkov Bohozjavenia Pána v Gréckokatolíckej cirkvi. Veriaci v Jakubanoch si oddávna chránia starodávny zvyk svätenia vody na potoku, čo ešte viac zvýrazňuje skutočnosť, že Ježiš Kristus zostúpil do vôd Jordánu a posvätil ich.

Miestny farár otec Pavol Vaľko v mene celej farnosti zablahoželal otcovi arcibiskupovi a metropolitovi k 13. výročiu jeho biskupskej vysviacky, ktorú prijal 6. januára 2003 v Bazilike sv. Petra v Ríme z rúk sv. Jána Pavla II. Celá slávnosť bola vysielaná v priamom televíznom prenose RTVS.

(text prevzatý zo stránok prešovského gréckokatolického arcibiskupstva (www.grkatpo.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka