Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Sviatok Bohozjavenia Pána v Mníchove 06.01.2016

Vo sviatok Bohozjavenia Pána / Bohojavlenije Hospodne (6.1.2016) – slávila Gréckokatolícka cirkev v Mníchove liturgickú pamiatku na krst Ježiša Krista v rieke Jordán.

Bol to začiatok Ježišovho verejného účinkovania, teda Jeho verejné zjavenie sa ľudstvu.

Tento sviatok má veľký kristologický a trojičný (trinitárny) charakter, keďže pri tejto udalosti sa zjavil Otec, keď prehovoril z neba, Syn v rieke Jordán, aj Svätý Duch v podobe holubice. Slávime zjavenie – Theofániu – Najsvätejšej Trojice, teda aj zjavenie Božstva Ježiša Krista.

Po sv.liturgii nasledovalo Veľké svätenie vody a myrovanie.

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka