Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


V Poľsku majú nového gréckokatolíckeho arcibiskupa metropolitu

V sobotu, 19. decembra sa v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Przemyšli uskutočnila intronizácia – uvedenie do úradu tamojšieho nového arcibiskupa metropolitu Eugena Miroslava (Popoviča). Archijerejskej liturgii a obradu uvedenia na metropolitný stolec predsedal otec a hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi J. B. Svjatoslav (Ševčuk) za účasti okolo štyridsiatich biskupov z Poľska, Ukrajiny a Slovenska. Boli medzi nimi aj apoštolský nuncius v Poľsku arcibiskup Celestino Migliore, ako aj arcibiskup Cyril Vasiľ SJ – sekretár Kongregácie pre východní cirkvi. Zo Slovenska sa na intronizácii zúčastnili prešovský arcibiskup metropolita Ján (Babjak SJ) a košický eparcha Milan (Chautur CSsR).

Bohoslužba sa začala o 10.00 hod. procesiou z biskupskej rezidencie do katedrály. Hlavu a otca UGKC Jeho Blaženosť Svjatoslava privítali veriaci przemyšlsko-varšavskej archieparchie a rektor katedrály. Následne privítal arcibiskup Ivan Martniak všetkých prítomných z radov duchovenstva i svetskej sféry. Počas archijerejskej liturgie sa odohral aj obrad uvedenia vladyku Eugena (Popoviča) na metropolitný stolec. Po liturgii nasledovalo podpísanie protokolu kánonického prevzatia przemyšlsko-varšavskej archieparchie arcibiskupom metropolitom Eugenom (Popovičom).

Prítomným sa následne prihovoril vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár východnej kongregácie a vladykovia Vladimír Juščák – eparcha vroclavsko-gdaňský. Prečítaný bol aj pozdravný list poľského prezidenta Andrzeja Dudu i prezidenta Ukrajiny Petra Porošenka. Nový arcibiskup metropolita Eugen sa všetkým srdečne poďakoval. Na zakončenie slávnosti sa duchovenstvo a veriaci przemyslsko-varšavskej archieparchie poďakovali emeritnému arcibiskupovi Ivanovi Martyniakovi za jeho dlhoročnú obetavú pastiersku službu a pozdravili jeho nástupcu Eugena na začiatku jeho arcipastierskej služby.

(text prevzatý zo stránok gréckokatolíckej bratislavskej eparchie (www.grkatba.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka