Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Otvorenie Mimoriadného Svätého roku milosrdenstva aj v gréckokatolíckej Cirkvi na Slovensku

Svätý Rok milosrdenstva otvorí pápež František v Ríme 8. decembra 2015. Potrvá do 20. novembra 2016.
Z bully pápeža Františka Misericordiae vultus, č. 3: “Nariaďujem, aby sa v tú istú nedeľu (teda na Tretiu adventnú nedeľu) v každej partikulárnej cirkvi, na katedrále, ktorá je materským kostolom všetkých veriacich, alebo na konkatedrále či na inom osobitne významnom kostole, rovnako otvorila na celý svätý rok brána milosrdenstva. Na základe rozhodnutia ordinára môže byť otvorená aj na pútnických svätyniach, kam prichádzajú mnohí pútnici, ktorí sú na týchto svätých miestach dotknutí milosťou a nachádzajú cestu k obráteniu. Každá partikulárna cirkev bude takto priamo zapojená do prežívania svätého roka ako mimoriadneho času milosti a duchovnej obnovy. Jubileum sa bude sláviť tak v Ríme, ako aj v partikulárnych cirkvách ako viditeľný znak univerzálneho spoločenstva Cirkvi.”

Už 8. decembra 2015 začína mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, ktorý je na začiatku spojený s otváraním tzv. brán milosrdenstva. Pri tejto príležitosti pozývame na rôzne miesta v eparchiách/diecézach, na ktorých budú brány otvorené.

PREŠOVSKÁ ARCHIEPARCHIA

Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ ustanovil v Prešovskej archieparchii nasledujúce chrámy za miesta, v ktorých veriaci môžu získať plnomocné odpustky počas celého mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva:
1. Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove,
2. Bazilika minor Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine,
3. Chrám Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir v Litmanovej,
4. Chrám Božej Múdrosti vo Svidníku,
5. Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla v Poprade,
6. Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom,
7. Monastiersky chrám bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča v Krásnom Brode.
________________________________________________________________

KOŠICKÁ EPARCHIA

V rámci celej Gréckokatolíckej eparchie Košice, vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup, otvorí svätú bránu pri príležitosti mimoriadne Svätého roka milosrdenstva v nasledovných chrámoch:
v utorok, 8. 12. 2015, v Bazilike minor v Michalovciach pri svätej liturgii o 18:00 h,
v nedeľu, 13. 12. 2015, v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohrodičky pri svätej liturgii o 9:00 h,
v nedeľu, 13. 12. 2015, v chráme svätého Juraja v Slovinkách pri svätej liturgii o 10:00 h otvorí svätú bránu o. Vladimír Tomko, protosynkel.

Vladyka Milan, košická eparchiálny biskup určil vyššie uvedené tieto 3 chrámy aj pre získanie odpustkov v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva.
________________________________________________________________

BRATISLAVSKÁ EPARCHIA

V duchu vyhlásenia Svätého Otca Františka o slávení Jubilejného svätého roka milosrdenstva sa bude bude tento jubilejný rok otvárať otvárať v bratislavskej eparchii v Katedrálnom chráme Povýšenia Pánovho Kríža v Bratislave v nedeľu 13. decembra 2015 pri svätej liturgii o 9.00 hod.

Bratislavská gréckokatolícka katedrála bude jediným chrámom eparchie, v ktorom bude otvorená Brána milosrdenstva a kde bude možné získať úplné odpustky – podľa rozhodnutia Svätého Otca – počas celého jubilejného roka za obvyklých podmienok.
_________________________________________________________________

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV – Západná provincia

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vydal dekrét, ktorým vychádzajúc z buly Svätého Otca Františka Misericordiae vultus určil na území Bratislavskej arcidiecézy chrámy, na ktorých budú Brány milosrdenstva pre získanie daru odpustkov počas mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva.

Otvoria sa na Tretiu adventnú nedeľu 13. decembra 2015. Popri Katedrále svätého Martina v Bratislave, na ktorej otvorí Bránu milosrdenstva diecézny biskup, budú ďalšie Brány milosrdenstva: na Národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne (bránu otvorí Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup), na Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke (bránu otvorí Mons. Tibor Hajdu, kancelár bratislavskej Arcibiskupskej kúrie), na Farskom kostole svätého Antona Paduánskeho v Báči (bránu otvorí vdp. Ladislav Šranko, farár vo Farnosti Báč) a na Františkánskom kostole Zvestovania Pána v Bratislave (bránu otvorí br. Jeremiáš Daniel Kvaka OFM, provinciálny minister).
_________________________________________________________________

TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Trnavská arcidiecéza, tak ako všetky diecézy vo svete, sa pripravuje na otvorenie mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva, ktorý sa začína už 8. decembra 2015. Prinášame vám dôležité informácie o tejto príprave. Svätý Otec v osobitnej túžbe ohlasovať Božie milosrdenstvo svetu oficiálne a slávnostne ohlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva prečítaním a zverejnením buly Misericordiae vultus v Nedeľu Božieho milosrdenstva.

Jeho slávenie sa oficiálne začne otvorením Svätej brány na Chráme svätého Petra v Ríme 8. decembra 2015 na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie a nakoniec sa zavŕši 20. novembra 2016, v nedeľu Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa vesmíru a živej tváre Otcovho milosrdenstva.

Milosrdní ako Otec - motto Svätého roka je inšpirované citátom z Lukášovho evanjelia (Lk 6,36), ktoré má všetkých inšpirovať, aby milosrdenstvo tlmočili svojimi gestami i jazykom, aby tak preniklo do ľudských sŕdc.

BRÁNA MILOSRDENSTVA

Pápež František vo veľkej túžbe, aby bol dotyk milosrdenstva bezprostrednejší pre všetkých bez rozdielu, žiada vo svojom vyhlásení otvoriť Bránu milosrdenstva, ktorá je symbolom Krista ako jedinej brány a cesty spásy, na všetkých katedrálach partikulárnych cirkví alebo i na iných osobitne významných kostoloch, určených biskupom.

V Trnavskej arcidiecéze sa tak udeje v týchto chrámoch:
Katedrála svätého Jána Krstiteľa v Trnave - 12. decembra 2015 o 17.30 h. – otvorenie trnavským arcibiskupom Mons. J. Oroschom
Farský kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom - 13. decembra 2015 o 09.00 h. – otvorenie delegátom
Farský kostol svätého Ondreja, apoštola v Komárne - 13. decembra 2015 o 09.00 h. – otvorenie delegátom

CESTA PÚTNIKA

Osobitným znakom Svätého roka je putovanie, pretože je obrazom cesty, ktorú každý človek uskutočňuje svojím životom. Táto púť je zároveň symbolom, že aj milosrdenstvo je cieľom, ktoré si vyžaduje námahu a obetu. Preto nám Svätý Otec pripomína, že púť je pre nás pozvaním k obráteniu: prostredníctvom svätej brány sa dáme objať Božím milosrdenstvom a zaviažeme sa, že budeme milosrdní voči druhým. Pán Ježiš naznačuje etapy tejto púte (porov. Lk 6, 37-38):
- nesúdiť a neodsudzovať,
- chápať dobro v každom človeku,
- odpúšťať – odpustenie je nástroj, ktorý sme dostali do svojich krehkých rúk, aby sme dosiahli pokoj srdca,
- dávať.

Na určených miestach milostivých chrámov sa preto bude dať vykonať krátka púť:
Do Katedrály svätého Jána Krstiteľa v Trnave vedie Cesta pútnika z Baziliky sv. Mikuláša cez – Michalskú ulicu, Horné Bašty a Jerichovu.
Do Farského kostola Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom sa bude putovať od Mariánskeho stĺpu z Námestia slobody.
Farský kostol svätého Ondreja, apoštola v Komárne bude spojený pútnou cestou od Kostola sv. Rozálie.

MISIONÁRI MILOSRDENSTVA

V rovnakej túžbe Svätý Otec vyšle Misionárov milosrdenstva. Budú to kňazi odporučení svojím ordinárom, ktorých svätý Otec na Popolcovú stredu pošle a dá im moc odpúšťať aj hriechy inak vyhradené len pre Apoštolskú stolicu, aby sa tak ešte zvýraznila šírka ich poverenia.
________________________________________________________________

NITRIANSKA DIECÉZA

Z rozhodnutia nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka bude mimoriadny Svätý rok milosrdenstva v nitrianskom Katedrálnom chráme – Bazilike svätého Emeráma otvorený 12. decembra 2015 o 16:00 h pri spoločnej modlitbe vešpier a v tom istom čase v pútnickom kostole sv. Andreja Svorada a Beňadika v Skalke nad Váhom pri svätej omši. Následne 13. decembra pri svätej omši v Hronskom Beňadiku o 11.00 h.
_______________________________________________________________

BANSKOBYSTRICKÁ DIECÉZA

Bránu milosrdenstva na Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici otvorí Mons. Marián Chovanec, diecézny biskup. Bránu otvorí na Tretiu adventnú nedeľu, 13. decembra 2015, v úvode svätej omše o 9:30 h. Túto svätú omšu prinesie naživo Rádio LUMEN.

Prinášame i zoznam ďalších kostolov s bránou milosrdenstva v Banskobystrickej diecéze:
Banská Bystrica, Katedrála svätého Františka Xaverského,
Banská Štiavnica, Farský kostol Panny Márie Nanebovzatej,
Hriňová – Raticov Vrch, Filiálny kostol Panny Márie Fatimskej,
Kláštor pod Znievom, Prepoštský kostol Panny Márie
Levice, Farský kostol svätého Michala, archanjela,
Litava, Farský kostol svätej Margity Antiochijskej,
Nitrianske Pravno, Farský kostol Mučeníckej smrti svätého Jána Krstiteľa,
Nová Baňa, Farský kostol Narodenia Panny Márie,
Partizánske, Farský kostol Božského Srdca Ježišovho,
Prievidza, Farský kostol svätého Bartolomeja, apoštola,
Slovenská Ľupča, Farský kostol Najsvätejšej Trojice,
Staré Hory, Bazilika (Farský kostol) Navštívenia Panny Márie,
Šahy, Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie,
Terany, Farský kostol Božieho milosrdenstva,
Veľký Krtíš, Farský kostol Narodenia Panny Márie,
Zvolen, Farský kostol svätej Alžbety,
Žiar nad Hronom, Farský kostol povýšenia Svätého kríža
________________________________________________________________

ŽILINSKÁ DIECÉZA

V nedeľu 13. decembra 2015 bude v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline pri svätej omši o 10:30 h otvorená Mons. Tomášom Galisom, žilinským biskupom, Porta sancta (svätá brána) v rámci Svätého Roku milosrdenstva. Biskupom delegovaní kňazi v rovnakom čase otvoria sväté brány i v ďalších piatich určených chrámoch:
Bazilika Narodenia Panny Márie vo Farnosti Rajecká Lesná,
Farský kostol Božieho milosrdenstva vo Farnosti Žilina-Hájik,
Farský kostol sv. apoštola Jakuba Staršieho vo Farnosti Dubnica nad Váhom,
Farský kostol sv. Mikuláša vo Farnosti Višňové a Kostol Panny Márie Matky Cirkvi na Hore Živčáková vo Farnosti Korňa.
_________________________________________________________________

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV - Východná provincia

KOŠICKÁ ARCIDIECÉZA

V nedeľu 13. decembra 2015 bude v Katedrále sv. Alžbety pri svätej omši o 10:30 h otvorená Mons. Bernardom Boberom, košickým arcibiskupom metropolitom Porta sancta (Svätá brána) v rámci Svätého Roku milosrdenstva. Z rozhodnutia arcibiskupa Bobera budú v diecéze otvorené taktiež sväté brány i v ďalších 19 určených chrámoch.

Určené chrámy so svätou bránou v Košickej diecéze:
Katedrála sv. Alžbety v Košiciach
Konkatedrála sv. Mikuláša v Prešove
Bazilika Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou
Bazilika sv. Egídia v Bardejove
Farský kostol mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove
Farský kostol sv. Martina v Lipanoch
Farský kostol Všetkých svätých v Humennom
Farský kostol Narodenia Panny Márie v Michalovciach
Farský kostol sv. Vavrinca, diakona v Sobranciach
Farský kostol Návštevy Panny Márie v Trebišove
Farský kostol Zoslania Ducha Svätého v Moldave nad Bodvou
Pútnická kaplnka Narodenia Panny Márie vo filiálnej obci Svätá Mária, farnosť Rad
Pútnický kostol Narodenia Panny Márie v Malej Vieske
Pútnický kostol Ružencovej Panny Márie v Obišovciach
Pútnický kostol sv. Vojtecha v Gaboltove
Pútnický kostol sv. Jakuba vo Veľkom Šariši
Pútnický kostol Najsvätejšieho Tela Pána v Stropkove
Farský kostol Božieho milosrdenstva vo Svinej
Farský kostol Božieho milosrdenstva v Snine – sídlisko
Farský kostol Božieho milosrdenstva v Košiciach – KVP
__________________________________________________________________

SPIŠSKÁ DIECÉZA

Spišský biskup Mons. Štefan Sečka určil kostoly, v ktorých bude 13. decembra 2015 (na Tretiu adventnú nedeľu) otvorená svätá brána. V rámci Svätého Roku milosrdenstva otvorí biskup svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. "Všetkých svojich bratov kňazov prosím, aby ochotne s pripraveným a veľkodušným srdcom vysluhovali sviatosť zmierenia, aby sa každý veriaci pri stretnutí s kňazom cítil očakávaný, milovaný a zahrnutý Božím odpustením," uvádza v dekréte biskup Sečka. Spišská diecéza ho publikovala na svojej oficiálnej stránke www.kapitula.sk.

Biskupom delegovaní kňazi v rovnakom čase otvoria sväté brány i v ďalších určených chrámoch:
Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade,
Bazlike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči,
budúcej Bazilike sv. Jakuba v Levoči,
Bazilike Povýšenia svätého Kríža v Kežmarku,
Diecéznej Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch,
Kostole sv. Šimona a Júdu v Námestove,
Kostole Všetkých svätých v Rabčiciach,
Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Zákamennom,
Kostole sv. Martina v Trstenej,
Kostole Povýšenia svätého Kríža v Dolnom Kubíne,
Kostole sv. Ondreja v Ružomberku,
Kostole sv. Mikuláša v Liptovskom Mikuláši,
Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Starej Vsi,
Kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni,
Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi,
Kostole sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch,
Kostole sv. Michala v Spišsskom Bystrom a Kostole Božieho milosrdenstva v Istebnom.
________________________________________________________________

ROŽŇAVSKÁ DIECÉZA

Po vypočutí mienky Presbyterskej rady Rožňavskej diecézy rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik stanovil, že mimoriadny Svätý rok milosrdenstva bude v rožňavskej Katedrále Nanebovzatia Panny Márie otvorený v stredu 9. decembra 2015 o 10:00 h v rámci svätej omše, ktorú bude diecézny biskup celebrovať spolu s celým presbytériom biskupstva. Liturgický sprievod pôjde do katedrály v procesii z Kostola sv. Anny na Námestí baníkov. Na túto slávnosť sú osobitne pozvaní všetci kňazi a veriaci ľud.

Na Tretiu adventnú nedeľu (13. 12. 2015) sa otvoria brány milosrdenstva v deviatich vybraných chrámoch diecézy, ktoré rožňavský biskup, v súlade s bulou pápeža Františka Misericordiae vultus o vyhlásení mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva, určil osobitným dekrétom:
Katedrála Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave,
Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Brezne,
Premonštrátsky kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa v Jasove,
Farský kostol Navštívenia Panny Márie v Lučenci,
Filiálny kostol Božieho milosrdenstva v Ľuboreči (farnosť Stará Halič),
Farský kostol Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Rimavskej Sobote,
Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie vo Fiľakove,
Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Gelnici a
Farský kostol sv. Vavrinca v Revúcej.

V súlade s platnou odpustkovou disciplínou budú môcť všetci veriaci putujúci do týchto chrámov získať úplné odpustky počas trvania Svätého roka milosrdenstva (8. 12. 2015 – 20. 11. 2016).

(text prevzatý zo stránok tlačovej kancelárie konferencie biskupov Slovenska (www.tkkbs.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka