Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Gréckokatolícke koledy v priestoroch SKM

Gréckokatolícke vianočné koledy v slovenskom a cirkevnoslovanskom jazyku “Boží Syn dnes narodil sa..., Nebo i zemľa...,V Viflejemi novina..., V Betleheme novina..., zazneli aj 14. decembra 2013 po prvýkrát aj na vianočnom večierku v priestoroch SKM.

Na tejto vianočnej slávnosti sa zúčastnil aj o. Juraj Bujňák, gréckokatolícky duchovný s rodinou a tiež gréckokatolícky veriaci z Mníchova a okolia, ktorí tento večer obohatili prekrásnymi vianočnými koledami.


(Archív SKM)

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka