Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Predaj gréckokatolického kalendára 2016

Slava Isusu Christu!

Milé sestry a bratia, drahí krajania, milá mládež.

Kto ma záujem o nový gréckokatolícky kalendár 2016, cena: 3 eur, môže si ho zakúpiť v sakrestii chrámu, alebo elektronicky: mnichov@grkatke.sk

Kristus medzi nami-Christos posredi nas!

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka