Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Pôst gréckokatolíkov pred Vianocami - Nie advent, ale “filipovka”

Pre gréckokatolíkov, katolíckych veriacich byzantského obradu na Slovensku sa 15.11.2015 začína Pôst pred sviatkom Narodenia Pána, pred Vianocami, ktorý sa nazýva Filipovka.

Cieľom tohto štyridsaťdňového pôstu je duchovná príprava veriacich na slávenie sviatkov Narodenia Pána a Bohozjavenia (Troch kráľov). V byzantskej cirkvi bol tento pôst zavedený medzi 6. a 8. storočím, hoci sú o ňom zmienky už aj v 4. storočí.

Názov “Filipovka” sa nazýva preto, lebo sa začína deň po sviatku sv. apoštola Filipa, ktorý pripadá na 14. novembra.

Začína sa teda 15. novembra a trvá 40 dní – do 24. decembra.

Filipovka je jedným zo štyroch pôstnych období v byzantskom obrade. Sú to: Filipovka, pôst pred Vianocami, pred sviatkom Narodenia Pána, Veľký pôst, čiže Svätá Štyridsiatnica pred Veľkou nocou – Paschou, Petropavlovský pôst a Pôst pred sviatkom Zosnutia Presvätej Bohorodičky, nazývaný aj Spasivka.

Pôstne predpisy pre Filipovku boli vždy miernejšie ako pravidlá pre Veľký šyridsaťdňový pôst pred Paschou. Gréckokatolíkov na Slovensku v súčasnosti viaže iba povinnosť zdržiavať sa v piatok mäsitých pokrmov.

Pre veriacich rímskokatolíckej, evanjelickej a ďalších cirkví sa advent – štvortýždňové obdobie duchovnej prípravy na slávenie Vianoc – začne t.r. na prvú adventnú nedeľu, 29.novembra.

Advent alebo adventné obdobie (z lat. adventus - príchod) je prvá časť liturgického roka rímskokatolíckej cirkvi vymedzená 4 nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiša Krista a obdobie duchovnej prípravy na Vianoce.

Začiatky adventu siahajú do 4. storočia, kedy sa oslavoval určitý počet (2 až 6) adventných nedieľ. Až rímsky pápež Gregor Veľký († 604) stanovil adventný čas na 4 týždne.

Advent sprevádza adventný veniec ozdobený štyrmi sviecami, ktoré zodpovedajú počtu adventných nedieľ.

V západnej tradícii, v rímskokatolíckej cirkvi je advent aj obdobím upokojenia, ktoré zodpovedalo životnému štýlu našich predkov, prispôsobenému dlhým decembrovým nociam. Dnes sa však advent využíva komerčne, a preto o ňom ako o období upokojenia nemožno hovoriť.

Gréckokatolícka cirkev si zachovala šesťtýždňové prípravné obdobie (15.11.-24.12.) pred Vianocami, pred sviatkom Narodenia Pána a to obdobie si zachovalo tiež aj charakter pôstu, povinnosť zdržiavať sa v piatok mäsitých pokrmov.

(zdroj:TASR/HSP/,Wikipédia)

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka