Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Na Nitrianskom hrade sa rozlúčili s kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom

Kardinál Ján Chryzostom Korec sa symbolicky vrátil na Nitriansky hrad. Bývalého nitrianskeho biskupa, ktorý zomrel 24. 10. 2015, pochovali v dolnej lodi katedrálneho chrámu svätého Emeráma (31. 10. 2015), ako si to sám želal. Pohrebnej svätej omši a obradom pochovania do hrobu predsedal krakovský arcibiskup kardinál Stanisław Dziwisz. Obrancu viery, vlasti a človeka si prišli poslednýkrát uctiť rodina, priatelia, známi, vysokí cirkevní predstavitelia (26 biskupov vrátane troch kardinálov), stovky kňazov, rehoľníkov a predstavitelia politického a spoločenského života a tisícky ľudí. Prítomní boli aj najvyšší ústavní činitelia – prezident SR Andrej Kiska, predseda NR SR Peter Pellegrini a predseda vlády SR Robert Fico.

V homílii sa prítomným prihovoril Mons. Viliam Judák, ktorý od kardinála prevzal pred rokmi vedenie starobylej Nitrianskej diecézy. Pripomenul, že celá kardinálova ľudská, kňazská, strastiplná, pracovitá, heroická životná dráha - život na niekoľko románov – je svedectvom o tom, čím môže byť človek vo svojej slobodnej a zodpovednej voľbe aj v časoch neslobody a neľudského poníženia. "Možno ho zbaviť pozemskej slobody, ale nemožno ho, tohto človeka pevného vo viere, žijúceho v pravde, napokon k ničomu prinútiť: nemožno ho prinútiť, aby odvolal, poprel, zlyhal, či, aby sa nechal svojvoľne unášať prúdom ideológie tej-ktorej doby."

Tak ako v evanjeliách nachádzame množstvo paradoxov, tak sa môžeme s nimi stretnúť aj v jeho živote. Avšak vieru a pečať biskupskej konsekrácie mu nemohol nikto vziať: Preto „biskup v monterkách“, ako ho nazvala západná tlač, keď u nás bol pokladaný za vlastizradcu. Biskup pôsobiaci najmä medzi vysokoškolákmi a intelektuálmi, rovnako ľudsky, keď sa rozprával s babkou z posledného lazu. Zároveň bohato literárne činný," povedal biskup Judák, ktorý prečítal aj časť testamentu zosnulého kardinála Korca. Uvádza v ňom, že sa usiloval žiť, pracovať a pôsobiť v duchu viery.

Oddanosť viery sa "usiloval prejavovať životom i v nútenom civilnom živote v prenasledovaní, v továrňach, vo väzení, v postavení biskupa najprv skrytej Cirkvi, od roku 1951 do roku 1989, potom ako nitriansky diecézny biskup do roku 2005 v úrade, odvtedy ako emeritný biskup. Za svoje postoje viery vďačím povolaniu do Spoločnosti Ježišovej, ktorej duchom som sa usiloval žiť od roku 1939. Svoje presvedčenie viery som šíril apoštolátom a vkladal som ho aj do svojich početných kníh, v ktorých je vyjadrený môj duchovný testament i odkaz pre slovenský národ," píše sa ďalej v testamente kardinála Korca.

To isté je podľa zosnulého kardinula vyjadrené aj v mnohých jeho článkoch a prejavoch, ktorých písomné znenie sú uložené v jeho archíve. V testamente ďalej píše, že sa modlí za svojich príbuzných i všetkých, s ktorými v živote spolupracoval. "Modlím sa za všetkých, ktorí veria vo Všemohúceho. A modlím sa i za neveriacich a hľadajúcich... V nádeji na stretnutie s láskavým a milosrdným Pánom a na naše spoločné stretnutie s Ním, prosím o modlitby, aby som dobre dokončil svoj tunajší život v dôverujúcej viere a láske. Salve Regina, Mater miseriocordiae ...," uvádza kardinál Korec, ktorého časť testamentu prečítal biskup Judák.

Svätú omšu, pred ktorou vystavili rakvu s telesnými pozostatkami zosnulého kardinála na Námestí Jána Pavla II., koncelebrovali emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Jozef Tomko, emeritný kolínsky arcibiskup kardinál Joachim Meisner, apoštolský nuncius na Slovensku Mario Giordana, bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Stanislav Zvolenský a biskup Judák. Z námestia ju potom v liturgickom sprievode za zvuku zvonov preniesli do katedrály. Sprevádzať otca kardinála na jeho poslednej pozemskej ceste spolu prišli tisícky ľudí, ktorý zaplnili areál Nitrianskeho hradu v Nitre.

V závere svätej omše spomínali na kardinála viacerí rečníci. S prvou spomienkou sa prihovoril kardinál Tomko. Za KBS Korcovi prejavil sústrasť jej súčasný predseda Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý prečítal i telegram Svätého Otca Františka k úmrtiu kardinála Korca. List Adolfa Nicolasa, generálneho predstaveného Spoločnosti Ježišovej, do ktorej zosnulý kardinál patril, prečítal P. Rudolf Uher SJ, provinciál Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej. Pridali sa k nim ďalší. Na kardinála spomínal aj premiér Róbert Fico a primátor mesta Nitra Jozef Dvonč.

V mene generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) Miloša Klátika sa prítomným prihovoril Milan Krivda, biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku. Za kňazov a veriacich Nitrianskej diecézy spomínal na kardinála kňaz Jozef Varhaník. V mene hnutí a spoločenstiev, ktoré v minulosti viedol kardinál Korec, si uctila zosnulého nitrianskeho emeritného biskupa predsedníčka Fóra kresťanských inštitúcií Kataríny Hulmanová. V závere pridal rozlúčkovú báseň Teodor Križka.

Úmrtím kardinála Jána Chryzostoma Korca sa počet členov kardinálskeho zboru znížil na 218, z toho 118 má právo voliť pápeža. Kardinál Korec sa narodil 22. januára 1924 v Bošanoch. Dňa 15. septembra 1939 vstúpil v Ružomberku do rehole jezuitov. Po likvidácii reholí a kláštorov v roku 1950 bol 1. októbra 1950 tajne vysvätený v Rožňave za kňaza a po uväznení a internovaní takmer všetkých oficiálnych biskupov bol ako 27-ročný 24. augusta 1951 tajne vysvätený za biskupa. Pracoval ako robotník a tajne vyvíjal aktívnu apoštolskú činnosť. V roku 1960 bol zaistený a odsúdený na 12 rokov za vlastizradu pre náboženskú činnosť medzi študentmi.

Po rokoch väzenia v Prahe na Pankráci, Ruzyni a Valdiciach sa v roku 1968 zapojil do obnovy náboženského života. V roku 1969 ho prijal na osobitnej audiencii pápež Pavol VI., ktorý mu odovzdal vlastné biskupské insígnie. Štát mu však nedal súhlas k pastorácii, a tak ďalších 20 rokov pôsobil tajne, pričom bol považovaný za vedúcu autoritu umlčanej Cirkvi na Slovensku. Pracoval naďalej ako robotník, naposledy ako opravár výťahov v Petržalke. V dobe svojho tajného biskupského pôsobenia vysvätil 120 kňazov. Po páde totalitného režimu sa najprv v januári 1990 stal rektorom Kňazského seminára v Bratislave.

Vo februári 1990 ho Ján Pavol II. menoval na nitriansky biskupský stolec, o rok neskôr mu udelil kardinálsky purpur. Nitriansku diecézu kardinál Korec spravoval do roku 2005. Po odchode z biskupskej služby v roku 2005 žil až do svojho úmrtia v Nitre. Zomrel v sobotu 24. októbra 2015. Pochovali ho na mieste, kde si sám želal. Je autorom najmenej šesťdesiatich diel s prevažne duchovnou a spoločenskou tematikou. Ťažkým obdobím Cirkvi na Slovensku sa zaoberá napríklad jeho trojzväzkové dielo Od barbarskej noci, preložené bolo do viacerých jazykov. Veľká časť diel kardinála Korca počas bývalého režimu vyšla v samizdatoch.

Nitrianska diecéza bola založená pápežom Jánom VIII. roku 880 bulou Industriae tuae a územne bola reorganizovaná 14. februára 2008 dekrétom Kongregácie pre biskupov do terajšieho stavu. Jej hlavnými patrónmi sú benediktínski pustovníci svätí Andrej-Svorad a Beňadik. Do histórie biskupstva sa zapísala aj oslava 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie. Z tejto príležitosti slávil v júli 2013 v Nitre svätú omšu osobitný vyslanec Svätého Otca Františka, slovinský kardinál Franc Rodé CM. V priebehu dejín bolo na čele Nitrianskej diecézy viac než 80 biskupov. Kardinál Korec ju viedol v rokoch 1990 - 2005.

(text prevzatý zo stránok tlačovej kancelárie konferencie biskupov Slovenska (www.tkkbs.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka