Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Pamiatka zosnulých – Prvá panychída (hramoty) v Mníchove

Dňa 1. novembra 2013, sme prvykrát o 18.00 hod. slávili sv. liturgiu za naších zosnulých príbuzných. Po sv. liturgii bola Panychída (hramoty).

Sv. liturgiu slávil o. Juraj Bujňák, koncelebroval rim. kat. kňaz o. Epifan SJ, z Eritrey, ako hosť, za účasti ct. s. Sávie zo SKM, množstva gréckokatolíckych a rimskokatolíckych veriacich.

V homílii o. Juraj primomenul, že práve dnes je tu čas, aby sme si spomenuli na naších zosnulých príbuzných, známych, otcov a matky, ktorí nás predišli do večnosti. Aby táto naša spomienka na nich bola súčasne modlitbou za nich, za ich duše, aby sa ich utrpenie skrátilo a aby sa čím skôr dostali k vytuženému cieľu, aby konečne mohli uzrieť tvárou v tvár svojho Boha a Stvoriteľa.

Keď spomíname na našich mŕtvych aj keď nechceme, stretávame sa s neúprosnou a tvrdou skutočnosťou a to so smrťou. Je to skutočnosť neomylná a ona je rozhodujúcim činiteľom i okamihom v našom pozemskom a posmrtnom živote. Smrť nám pripomína súčasne večnosť, v ktorej sa naší príbuzní nachádzajú a do ktorej sa my pomaly blížime.

Deň dušičiek je venovaný všetkým dušiam, ktoré sa nachádzajú v očistcovom utrpení. Ich položenie je veľmi ťažké, ich utrpenie je príliš veľké...Oni zdvíhajú svoje ruky a úpenlivo prosia nás o pomoc.

Modlíme sa za nich, prosme Matku Božiu, prosme Božského Spasiteľa, aby sa nad nimi zmiloval, aby ich utrpenie zkrátil a vzal ich čím skôr k sebe do večnej blaženosti.

Modlíme sa: Pane Bože, daj, aby im zasvietilo večné svetlo a nech odpočívajú v pokoji.

Blaženyj pokoj, vičnaja im pamjať!

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka